Studentenvereniging

From SUHasselt
Jump to: navigation, search

Een studentenvereniging of vereniging is een erkende groep studenten aan een instelling. Deze vereniging heeft als doel: het bevorderen van het studentenleven door het organiseren van tal van studentikoze activiteiten zoals TD’s, cantussen en fakbars. Meestal verbonden aan een bepaalde studierichting of faculteit.[1] Er zijn ook verenigingen die zich meer met andere doelen bezig houden zoals lezingen of geloof. In andere steden worden verenigingen ook wel clubs genoemd, maar in Limburg verwijst dit vaak naar een soort gelijke groep studenten die niet erkend is.

Faculteitsgebonden verenigingen

De faculteitsgebonden, vroeger ook wel 'traditionele verenigingen' genoemd, hebben meestal een andere werking dan de andere verenigingen.

Structuur

Het praesidium/hoog praesidium of bestuur van een vereniging bestaat minstens uit:

De leden worden commilitones genoemd. Een nieuw lid van een vereniging wordt een schacht genoemd. Iedere schacht krijgt een ouderejaars als peter. De peter zorgt ervoor dat de schacht regelmatig naar vergaderingen komt, een goede commilitones wordt (samen met de schachtenmeester) en helpt de schacht bij zijn/haar studies.[2]

Kleuren

Iedere verenging heeft twee of drie kleuren. Deze kleuren zijn in volgorde weergegeven op het schild, lint en pet.

Wapenschild

Voorbeeld wapenschild van een niet bestaande vereniging

Het wapenschild van een vereniging is altijd gedeeld (verticaal gehalveerd). Het schild is horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Aan de linkerkant van het schild staat telkens het zirkel (monogram) samen met de kleuren van de vereniging. Het schild is telkens 70cm hoog en 50cm breed en wordt meestal in het verengingslokaal opgehangen.

Note Note: Als we spreken over schilden moet dit gezien worden alsof men zelf achter het schild staat.

Lint

Het praeseslint is 2,10 m lang en 12 cm breed en heeft de kleuren van de vereniging. Het wordt bij elkaar gehouden aan het uiteinde door een gouden of zilveren snoer. Het uiteinde van het lint heeft gouden of zilveren franjes. Op het lint staat meestal het schild geborduurd samen met de functienaam en jaartal. Het praeseslint wordt over de rechterschouder gedragen.

Een verenigingslint is 1,20 m lang en 2,7 cm breed en heeft de kleuren van de vereniging. Ouderejaars dragen het lint over de rechterschouder. Schachten dragen het lint over de linkerschouder. De schachtenmeester draagt bij het uitvoeren van zijn functie twee linten: één over zijn rechter- en één over zijn linkerschouder. Daarbuiten draagt hij slechts één verenigingslint.

Lijst van studentenverenigingen

Kleuren Schild of logo Zirkel Naam Faculteit of doelgroep
Kleuren ASG.svg
Algemene studentengroepering wapenschild.jpg
A.S.G. Diepenbeek Industriële Ingenieurswetenschappen
Kleuren Biomedica.svg
Biomedica wapenschild.png
Biomedica Biomedische Wetenschappen
Kleuren Commeatus.svg
Commeatus wapenschild.png
Commeatus Mobiliteitswetenschappen
Kleuren DIP's.svg
Dips wapenschild.jpg
DIP's Biologie en Chemie
Kleuren Filii.svg
Filii lamberti wapenschild.png
Filii Lamberti Informatica, Wiskunde en Fysica
Kleuren Hermes.svg
Hermes wapenschild.png
Hermes Bedrijfseconomische Wetenschappen
Kleuren Miezerik.svg
Miezerik wapenschild.png
Miezerik Geneeskunde
Kleuren Themis.svg
Themis.svg
Themis Rechten
Kleuren SOFA.svg
SOFA.png
SOFA Architectuur en Kunst
Kleuren Rekinea.svg
Rekinéa.png
Rekinéa Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
JOSS Joint Organisation of Statistics
Kleuren Ambifaarke.svg
Ambifaarke.png
Ambifaarke studentenfanfare
BeMSA.png
BeMSA Belgian Medical Students' Association
CCG.gif
CCG Christelijke Campusgemeenschap
Esn wapenschild.png
ESN Erasmus Student Network
Kleuren LVSV.svg
LVSV.jpg
LVSV Liberaal Vlaams StudentenVerbond
ELSA.png
ELSA European Law Students' Association

Externe links