Studentenraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken
Studentenraad (StuRa)
StuRa logo.svg
Opgericht in Augustus 2004
Voorzitter Gedeeld voorzitterschap
Ondervoorzitter Onderwijs Len Van Ocken
Ondervoorzitter Student Lisa Colinet
Aantal leden 22 (6 november 2018)

De Studentenraad, ook wel StuRa genoemd, is een groep studenten die de mening van de studenten vertegenwoordigt binnen de universiteit. De Studentenraad is een actief lid binnen verschillende organen in de UHasselt. De Studentenraad wordt gezien als medebestuur van de universiteit.

De Studentenraad is voornamelijk actief op vier vlakken: beleid, interne werking, onderwijs en studenten. Rond beleid volgt de studentenraad vooral op waar de universiteit mee bezig is. De interne werking draait vooral rond de algemene vergadering als centraal communicatiemiddel. Bij onderwijs wordt vooral gefocust op de kwaliteit van de opleidingen en de regels hier rond. Ook helpt de Studentenraad bij het uitwerken van onderwijsgerelateerde projecten. Bij student wordt vooral gekeken naar de studentenvoorzieningen. Dit gaat dan over het welzijn van studenten, mobiliteit, vrije tijd, eten, sport, Infrastructuur, ...

De verantwoordelijkheid binnen de studentenraad wordt verdeelt over een heel aantal studenten. Ieder bestuurslid heeft de eindverantwoordelijkheid over zijn deel. Zo is de Voorzitter bezig met het beleid en de interne werking, de Ondervoorzitter Onderwijs bezig met onderwijs en de Ondervoorzitter Student met studentenvoorzieningen. Het werk is dan nog verder onderverdeeld in een aantal functies.

Buiten bovenstaande taken is de Studentenraad ook nog verantwoordelijk voor het verzamelen en terugkoppelen van informatie van en naar de studenten. Dit om de meningen van de studenten zo goed mogelijk te kunnen weerspiegelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende media, zoals: Facebook, Instagram, Stuveroverleg, SUHasselt-website, SUHasselt wiki, Schermen, Posters, Persoonlijke contacten, ...

Geschiedenis

In 1974 werd SCoCo opgericht door Karel van Loon[1], een studentenvereniging die zich bezig hield met vergelijkbare onderwerpen. In augustus 2004 is SCoCo omgevormd tot de Studentenraad.

Samenstelling

Voor de huidige samenstelling van de Studentenraad, zie hier.

Ieder jaar wordt de Studentenraad samengesteld aan de hand van verkiezingen. Deze verkiezingen vinden ieder jaar plaats rond de maand mei.

Werking

De Studentenraad werkt vooral rond de algemene vergadering. Deze komt ongeveer om de 2 weken samen. Hierin worden een aantal onderwerpen besproken die op dat moment actief zijn. Ook is er hier een terugkoppeling van de verschillende andere vergaderingen. Indien er onderwerpen in meer detail uitgewerkt moeten worden wordt er een werkgroep opgericht.

Afvaardiging

De Studentenraad vaardigt StuRa leden af naar volgende raden en commissies:

Contact

  • E-mail: stura@uhasselt.be
  • Locatie: lokaal J12 (Campus Diepenbeek) en lokaal in de roze gang (Campus Hasselt)
  • Postadres: Studentenraad Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
  • Contactpersoon: voorzitter Ralph Bisschops (telefoon: +32 488 42 69 41; mail: ralph.bisschops@student.uhasselt.be)

Zie ook

Externe links