Studentenraad AUHL

Uit SUHasselt
(Doorverwezen vanaf StuRa AUHL)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Studentenraad AUHL, afgekort StuRa AUHL, is de studentenraad van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). Het is een overlegplatform tussen StuRa Hasselt en Stuvers PXL. Net zoals de afzonderlijke studentenraden van de UHasselt en de PXL vormt StuRa AUHL een tussenschakel tussen het beleid van de associatie en de studenten van de associatie.

StuRa AUHL kan uit eigen beweging advies uitbrengen over alles wat studenten aanbelangt. Dit omvat onderwijs- en examenregeling, de doorstroommogelijkheden tussen de universiteit en hogeschool, kwaliteitszorg, internationalisering...

Doelstellingen

  • Uitwisselen van ideeën, good practices, tips... rond organisatie van activiteiten en studentenvertegenwoordiging in het algemeen
  • Organiseren van een ontmoetingsmoment tussen beide studentenraden
  • Opzetten van een gemeenschappelijk vormingsmoment voor beide studentenraden
  • Initiëren van samenwerking m.b.t. gemeenschappelijke thema’s die voor alle studenten van de hogeschool en universiteit van belang zijn

Samenstelling

In StuRa AUHL zetelen 4 vertegenwoordigers per instelling. In totaal telt de raad dus 8 leden (4 studenten van PXL, 4 studenten van UHasselt). Uit de StuRa AUHL-leden worden een voorzitter, ondervoorzitter, financieel beheerder en secretaris gekozen.[1]

Vanuit deze leden vaardigt StuRa AUHL leden af naar Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de AUHL. In de Raad van Bestuur zetelt 1 student per instelling en in de Algemene Vergadering zetelen 2 studenten per instelling.[1]

Externe links