Onderzoeksraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

De Onderzoeksraad is het adviserende, beslissingsvoorbereidende orgaan dat toeziet op de optimale invulling van de onderzoeksfunctie van de universiteit. De Onderzoeksraad adviseert het College van Decanen inzake onderzoeksgebonden materies (onderzoeksbeleid, toewijzing van onderzoeksmiddelen, evaluatie van het onderzoek...) en het instellingsbestuur over onderstaande onderzoeksgebonden materies.[1]

Taken

  • Het verlenen van advies over de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit
  • Het nemen van beslissingen over de bestemming en verdeling van middelen uit de werkingskredieten van de universiteit, bestemd voor onderzoek
  • Het uitwerken van modaliteiten en het verlenen van advies over de besteding van bijzondere onderzoeksgelden
  • Het innemen van standpunten over de voorstellen in het kader van andere externe financieringskanalen
  • Het opvolgen en evalueren van de onderzoeksactiviteiten
  • Het bewaken van de algemene onderzoeksstrategie van de onderzoeksinstituten

Samenstelling

Externe links