Ondervoorzitter Onderwijs van de Studentenraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken
OVZ Onderwijs StuRa
Jordi Boulet.jpg
Huidige OVZ Onderwijs Jordi Boulet
OVZ Onderwijs sinds Augustus 2017
Volgende OVZ Onderwijs Len Van Ocken

De Ondervoorzitter Onderwijs, afgekort OVZ Onderwijs, is een functie binnen de Studentenraad. Hij/zij staat aan het hoofd van de pijler Onderwijs en werkt samen met de StuRa-leden die in de onderwijsraad zetelen en houdt zich vooral bezig met onderwijsgerelateerde projecten. Tijdens de algemene vergadering behandelt hij/zij de agendapunten die onder de pijler Onderwijs vallen.

Bij te wonen vergaderingen

De Ondervoorzitter Onderwijs woont vergaderingen van de volgende beleidsorganen- en raden bij:

Verwachtingen

Van de OVZ Onderwijs wordt verwacht dat hij/zij alle onderwijsgerelateerde topics en projecten opvolgt. Dit houdt ook projecten in die op Vlaams niveau besproken worden. Hiervoor kan hij/zij contact opnemen met de leden die in VVS zetelen. Projecten over onderwijs worden meestal besproken in de OWR of BOWR, maar kunnen ook op andere plaatsen opduiken zoals in OMT's of evaluatievergaderingen.

Hij/zij begeleidt ook zijn team van leden van de OWR om samen de onderwerpen te bespreken en een mening te vormen. Dit team werkt ook samen om nieuwe voorstellen uit te werken en projecten voor te stellen. Ook kijkt hij/zij erop dat alle leden op de hoogte zijn van alle onderwerpen die besproken worden. Dit wordt meestal gedaan door dit op voorhand te bespreken via chat of door samen te komen.

Het is ook de taak van de OVZ Onderwijs om alle faculteitscoördinatoren te helpen bij het uitvoeren van hun taak. Na afloop van een stuveroverleg worden ook alle onderwijsgerelateerde punten doorgegeven aan de OVZ Onderwijs. Al wil dit niet zeggen dat deze opgelost moeten worden door de OVZ Onderwijs. Het wordt verwacht dat de faculteitscoördinator problemen binnen de faculteit probeert op te lossen en enkel universiteitsbrede problemen worden opgelost door de OVZ Onderwijs.

Het voorstellen en uitwerken van onderwijsgerelateerde projecten is ook een taak. Hij/zij zorgt dan ook voor een visie op het vlak van onderwijs en probeert deze visie samen met de voorzitter en de leden van de OWR uit te werken en realiseren.

Op de AV bespreekt hij/zij ook alle onderwijsgerelateerde onderwerpen en communiceert deze op een eenvoudige manier aan de Studentenraad. Ook werkt hij/zij samen met het Communicatie Team om deze onderwerpen te communiceren aan de OMT-leden en studentenpopulatie.

De OVZ Onderwijs werkt ook samen met het bestuur van de Studentenraad en zorgt dat de voorzitter up-to-date is van alle besproken onderwerpen en actieve projecten.

Samen met de faculteitscoördinatoren vult hij/zij ook de OMT's en evaluatievergaderingen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de SLB's in het studentenparticipatieoverleg. Dit vergt dus enkel opvolging. Enkel als er geen faculteitscoördinator is in een faculteit moet de OVZ Onderwijs ervoor zorgen dat deze toch gevuld worden. Samen met de faculteitscoördinator zorgt hij/zij er ook voor dat er contact gehouden wordt met OMT-studenten.

De taak van de ONZ Onderwijs is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft, maar de werklast voor de studenten onder controle blijft. Ook probeert hij/zij ervoor te zorgen er voldoende en kwaliteitsvolle begeleiding is voor de studenten die het nodig hebben.

De wijzigen van het OER wordt ook ieder jaar aangehaald en de OVZ Onderwijs moet het dit dus kennen en op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen en de opvolging van veranderingen van vorige jaren.

De OVZ Onderwijs houdt ook contact met de Vicerector Onderwijs, Directeur Onderwijs, SLB's, SB's en dienst kwaliteitszorg.

Voorbeelden onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Ondervoorzitter Onderwijs vallen:

Voorbeeld projecten

De Ondervoorzitter Onderwijs behandelt alle onderwijsgerelateerde projecten waarmee de Studentenraad in aanraking komt. Enkele projecten die jaarlijks terugkomen zijn:

Noten