Ombuds

From SUHasselt
Jump to: navigation, search

Voor geschillen tussen docent en student(en) tijdens het onderwijs of de examens is de ombuds per studierichting het eerste aanspreekpunt. Indien bijvoorbeeld een negatieve escalerende communicatie met een docent/onderwijsteam tijdens het onderwijs ontstaat of onregelmatigheden/fouten zijn voorgekomen tijdens de examens, contacteert men de ombuds, die als bemiddelaar optreedt.[1][2]

De rector duidt een centrale ombudspersoon aan.[3]

Opdracht[4]

De ombudspersonen treden bemiddelend op bij geschillen tussen studenten en één of meerdere personeelsleden. Deze geschillen kunnen verband houden met de toepassing van de onderwijs- en examenregeling en/of de rechtspositieregeling van de student of met als onbillijk ervaren handelingen en toestanden[5]

De ombudspersoon is ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van besprekingen en gesprekken te vrijwaren.

De ombudspersoon van de opleiding/het postgraduaat treedt op als contactpersoon en bemiddelaar m.b.t. onderwijs- en examenproblemen. De specifieke opdrachten van de (opleidings)ombudspersoon m.b.t. examens en studievoortgangsbeslissingen worden geregeld in de examenregeling (zie art. 1.6, art. 3.1, art. 3.2 en art. 9.2, art. 9.3 en art. 11.1.). Het evalueren van de onderwijsverzorging en het oplossen van acute knelpunten m.b.t. het onderwijs gebeurt in eerste instantie door de evaluatievergadering. De ombudspersoon kan deelnemen aan de vergaderingen van de evaluatievergadering.

De (opleidings)ombudspersoon treedt niet op als bemiddelaar bij geschillen omtrent opleidingsonderdelen waarbij hij betrokken is of indien hij verwant is met één van de betrokken partijen (bloed- en aanverwanten t.e.m. 3de graad of samenwonenden en diens bloed- en aanverwanten t.e.m. 3de graad). In dit geval zal zijn plaatsvervanger bemiddelen of desgevallend een persoon aangeduid door de decaan.

Voor mogelijke andere geschillen in het kader van het bovenvermelde of voor bijkomend advies kunnen studenten zich wenden tot de centrale ombudspersoon. Eveneens kunnen studentenvertegenwoordigers die van oordeel zijn dat hun rechten niet gerespecteerd worden, terecht bij de centrale ombudspersoon.

Huidige ombudspersonen[6]

Architectuur en Kunst

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor Architectuur Marieke Swerts Inge Lens
Master Architectuur Marieke Swerts Inge Lens
Bachelor Interieurarchitectuur Marieke Swerts Inge Lens
Master Interieurarchitectuur Marieke Swerts Inge Lens

Bedrijfseconomische Wetenschappen

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor BI Katrien Brepoels Wendy Vankevelaer
Master BI Katrien Brepoels Wendy Vankevelaer
Bachelor Handelswetenschappen Wendy Vankevelaer Katrien Brepoels
Bachelor HI Katrien Brepoels Wendy Vankevelaer
Master HI Katrien Brepoels Wendy Vankevelaer
Bachelor TEW Wendy Vankevelaer Katrien Brepoels
Master TEW Wendy Vankevelaer Katrien Brepoels
Master of Management Rachel Moreau Wendy Vankevelaer
Specifieke lerarenopleiding economie Marieke Swerts Wendy Vankevelaer

Geneeskunde en Levenswetenschappen

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor BMW Annelies Bronckaers Jean-Paul Noben
Master BMW Annelies Bronckaers Jean-Paul Noben
Bachelor Geneeskunde Jean-Paul Noben Annelies Bronckaers
Bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Hanne Bastiaens Ilse Lamers
Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Hanne Bastiaens Ilse Lamers

Industriële Ingenieurswetenschappen

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor Industriële wetenschappen Karine Evers Martine Peetermans
Master Ind. wet.: biochemie Martine Peetermans Karine Evers
Master Ind. wet.: bouwkunde Sofie Knoops Martine Peetermans
Master Ind. wet.: chemie Martine Peetermans Karine Evers
Master Ind. wet.: elektromechanica Martine Peetermans Karine Evers
Master Ind. wet.: elektronica-ICT Karine Evers Martine Peetermans
Master Ind. wet.: energie Martine Peetermans Karine Evers
Master Ind. wet.: nucleaire technologie Karine Evers Martine Peetermans
Master Ind. wet.: verpakkingstechnologie Karine Evers Martine Peetermans

Rechten

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor Rechten Steven Van Garsse Eric Lancksweerdt
Master Rechten Eric Lancksweerdt Steven Van Garsse

Wetenschappen

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor Biologie Nathalie Leynen Marlies Monnens
Bachelor Chemie Bjorn Joos Tom Cardeynaels
Bachelor Fysica Robin Bonné Jan Yperman
Bachelor Informatica Jelle Hellings Timmy Weerwag
Master Informatica Timmy Weerwag Jelle Hellings
Bachelor Wiskunde Karel Kenens Candida Geerdens
Master of Statistics Chellafe Ensoy-Musoro Tapiwa Ganyani

Mobiliteitswetenschappen

Opleiding Ombuds Plaatsvervangende ombuds
Bachelor Mobiliteitswetenschappen Nadine Smeyers Patricia Hellriegel
Master Mobiliteitswetenschappen Nadine Smeyers Patricia Hellriegel
Master of Transportation sciences Nadine Smeyers Patricia Hellriegel

Externe links