Onderwijsraad

Uit SUHasselt
(Doorverwezen vanaf OWR)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Onderwijsraad, afgekort OWR, is een adviserend orgaan voor onderwijsgerelateerde materies (onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie, onderwijsinnovatie, onderwijsconcepten, kwaliteitszorg, onderwijscurricula, onderwijs- en examenregeling, academische kalenders...). De raad vergadert onder het voorzitterschap van de vicerector Onderwijs. Voorstellen van de Onderwijsraad worden desgevallend voorgelegd aan het College van Decanen dat deze verder kan aanvullen en aanpassen. Afhankelijk van de materie worden voorstellen voorgelegd aan de Raad van Bestuur.[1]

Samenstelling

De huidige samenstelling van de Onderwijsraad vindt men op de website van de UHasselt.[2]

Externe links