Onderwijsmanagementteam

Uit SUHasselt
(Doorverwezen vanaf OMT)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Onderwijsmanagementteam, afgekort OMT of Opleidingsbestuur, bereidt de curriculumontwikkelingen- en wijzigingen voor, volgt de praktische organisatie van het curriculum (inclusief examens) op en bewaakt de kwaliteit van de opleidingsonderdelen. Er zetelen, afhankelijk van de grootte, twee tot vier studenten in met stemrecht. Het OMT wordt geleid door een voorzitter. Een overzicht van alle OMT's kan hier gevonden worden.

Om als afgevaardigde binnen een OMT te zetelen moet men voor minstens 30 studiepunten ingeschreven zijn in de desbetreffende opleiding. De goedkeuring van deze studenten als lid binnen een OMT gebeurt door de Studentenraad.

Het vergaderritme van deze vergaderingen is sterk afhankelijk van het OMT/opleidingsbestuur. Normaal gezien wordt er minstens vier keer per jaar vergaderd, maar afwijkingen van deze planning zijn mogelijk.

Het OMT rechten wordt vervangen door het opleidingsbestuur rechten.[1]

bewerken 

Curricula – Onderwijsmanagementteam (OMT) - Bron: OER 2017-2018

Binnen een algemeen beleidskader op instellingsniveau is de faculteit verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de facultaire strategie inzake onderwijs, inclusief integrale kwaliteitszorg. De faculteitsraad geeft gemotiveerd advies aan de onderwijsraad en het instellingsbestuur over de onderwijscurricula van de opleidingen die onder haar bevoegdheid ressorteren. Binnen de OER-regeling oefent de Schoolraad van SEE voor de postgraduaten de taken van de faculteitsraad uit.

Voor elke opleiding/postgraduaat wordt een onderwijsmanagementteam (OMT) ingericht (voor bachelor- en aansluitende masteropleiding of een taalequivalente opleiding kan eventueel eenzelfde OMT ingericht worden). Voor de opleidingen die onder haar bevoegdheid ressorteren geeft de faculteitsraad, op voorstel van de decaan, gemotiveerd advies aan het College van Decanen over de samenstelling en het voorzitterschap van de betreffende OMT’s.

Voor de faculteit Rechten worden de taken van het OMT waargenomen door het opleidingsbestuur van de rechtenopleiding, conform de van kracht zijnde interuniversitaire samenwerkingsovereenkomst.

Voor de postgraduaten die onder haar bevoegdheid ressorteren geeft de Schoolraad van SEE, op voorstel van de academisch directeur van SEE, gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur van SEE over de samenstelling en het voorzitterschap van de betreffende OMT’s.

Binnen een algemeen beleidskader bereidt het OMT curriculumontwikkelingen en –wijzigingen voor. Tevens volgt het OMT de praktische organisatie van het curriculum op, inclusief examens. Daarnaast staat het OMT in voor de dagelijkse opvolging en bewaking van de kwaliteit van de opleidingsonderdelen en de opleiding.


Externe links