Open main menu

SUHasselt β

Samenstelling Studentenraad 2018-2019

De Samenstelling van de Studentenraad 2018-2019 bevat alle leden van de Studentenraad die actief zijn in de periode van augustus 2018 tot juli 2019. Momenteel bestaat deze uit 19 leden met 17 stemgerechtigde leden.

Contents

Huidige samenstelling

Functies binnen StuRa

Functie Foto Naam Periode in positie Faculteit
Voorzitter
  <open> (Taken zijn verdeeld, contacteer Ondervoorzitters in plaats) 16 Oktober 2018 – ... ...
Ondervoorzitter Onderwijs
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Ondervoorzitter Student
  Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Secretaris
  Astrid Coene 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Financieel beheerder
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Communicatieverantwoordelijke
  Cécile Ishan 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
International coördinator
  Michiel Danasovsky 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Verenigingscoördinator
  Stijn Dilissen 4 Oktober 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Sport coördinator
  Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
ICT beheerder
  Joren Vandeweyer 13 November 2018 – ... Industriële Ingenieuswetenschappen
FUN manager
  Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Campuscoördinator (Diepenbeek)
  Lennert Vromans 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Campuscoördinator (Hasselt)
  Marie-Laure Dubois 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitscoördinator ARK
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Faculteitscoördinator BEW
  Niek Schoenman 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Faculteitscoördinator GLW
  Stijn Dilissen 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteitscoördinator IIW
  Rainier Hermans 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Faculteitscoördinator RWS
  Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Faculteitscoördinator MOB
  Tim Vervoort 27 November 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Faculteitscoördinator REC
  An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitscoördinator WET
  Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen

Mandaten

Mandaat Foto Naam Periode in positie Faculteit
Faculteitsraad ARK
  <open> (voor Faculteitscoördinator) 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Faculteitsraad ARK
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Faculteitsraad BEW
  Niek Schoenman 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Faculteitsraad BEW
  Mikail Aras 4 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Faculteitsraad GLW
  Stijn Dilissen 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteitsraad GLW
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteitsraad IIW
  Rainier Hermans 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Faculteitsraad RWS
  Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Faculteitsraad RWS
  Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Faculteitsraad REC
  An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitsraad REC
  Marie-Laure Dubois 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitsraad WET
  Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Faculteitsraad WET
  Jasper Steegmans 18 September 2018 – ... Wetenschappen
Interfacultair Schoolbestuur voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
  Len Van Ocken 12 Februari 2019 - ... Mobiliteitswetenschappen
Interne Schoolraad voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
  Len Van Ocken 12 Februari 2019 - ... Mobiliteitswetenschappen
Onderwijsraad
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Onderwijsraad (waarnemend en plaatsvervanger)
  Jasper Steegmans 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (ARK)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Raad voor Studentenvoorzieningen (BEW)
  Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (GLW)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (IIW)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (RWS)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (MOB)
  Lennert Vromans 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (REC)
  Astrid Coene 4 Oktober 2018 – ... Rechten
Raad voor Studentenvoorzieningen (WET)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Bureau Onderwijsraad
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Bureau Onderwijsraad
  Jasper Steegmans 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Bureau Raad voor Studentenvoorzieningen
  Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Bureau Raad voor Studentenvoorzieningen
  Lennert Vromans 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Verenigingsraad
  Stijn Dilissen 4 Oktober 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Verenigingsraad
  Lisa Colinet 4 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Studentenraad AUHL
  Rainier Hermans 1 Augustus 201 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Studentenraad AUHL
  Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Studentenraad AUHL
  Len Van Ocken 16 Oktober 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Studentenraad AUHL
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
VVS
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
VVS
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
VVS (plaatsvervanger)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Tuchtcommissie Student
  An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Tuchtcommissie Student
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Eetcommissie
  Daan Rykx 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Eetcommissie
  <open> 1 Augustus 2018 – ...
Eetcommissie
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Bibliotheekbeleidscommissie
  Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Bibliotheekbeleidscommissie
  An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
International Council
  Michiel Danasovsky 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
International Council
  <open> (voor Voorzitter) 1 Augustus 2018 – ... ...
International Council
  Ine Neyens 18 September 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
FUN Overleg
  Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
FUN Overleg
  Rainier Hermans 4 Oktober 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
FUN Overleg
  Cécile Ishan 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
FUN Overleg
  Lisa Colinet 4 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
FUN Overleg
  Len Van Ocken 4 Oktober 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
FUN Overleg
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Communicatie Team
  Cécile Ishan (voor Communicatieverantwoordelijke) 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
Communicatie Team
  Lisa Colinet 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
Communicatie Team
  Lennert Vromans 27 November 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Studentenoverleg Industriële Ingenieurs
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Faculteitsraad Industriële Ingenieurs KULeuven
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Gezamenlijk Opleidingsbestuur faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
  <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen

Andere raden

Raad Foto Naam Periode in positie Faculteit
Raad van Bestuur UHasselt
  Astrid Coene 16 Oktober 2018 – ... Rechten
Raad van Bestuur UHasselt
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Raad van Bestuur UHasselt
  Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Raad van Bestuur AUHL
  Len Van Ocken 5 November 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Raad van Bestuur AUHL
  Michael Leyssen (voor PXL Studenten) 5 November 2018 – ... /
Algemene Vergadering AUHL
  Len Van Ocken 5 November 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Algemene Vergadering AUHL
  Rainier Hermans 5 November 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Algemene Vergadering AUHL
  Michael Leyssen (voor PXL Studenten) 5 November 2018 – ... /
Algemene Vergadering AUHL
  <open> (voor PXL Studenten) 5 November 2018 – ... /
Bestuurscollege
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Bestuurscollege (plaatsvervanger)
  Lisa Colinet 16 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
College van Decanen
(Op uitnodiging)
  <open> (voor Voorzitter) (Ralph Bisschops, ad interim) 1 Augustus 2018 – ... ...
College van Decanen
(Op uitnodiging, plaatsvervanger)
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
College van Decanen
(Op uitnodiging, plaatsvervanger)
  Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Sportraad/Overlegplatform
  Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Algemene Vergadering Sport Vlaanderen
  Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Praesesraad Diepenbeek
  Stijn Dilissen 4 Oktober 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Praesesraad Diepenbeek
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Praesesraad Diepenbeek (plaatsvervanger)
  <open> 1 Augustus 2018 – ... ...

Afgetreden mandaten en functies

Raad Foto Naam Periode in positie Faculteit Reden
Onderwijsraad (IIW)
  Michiel Danasovsky 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Hervorming in OWR
Onderwijsraad (RWS)
  Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Revalidatiewetenschappen Hervorming in OWR
StuRa-lid
  Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Verenigingscoördinator
  Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Verenigingsraad
  Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Eetcommissie
  Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Praesesraad Diepenbeek
  Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
StuRa-lid
  Jonas Op 't Eyndt 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Rechten Verandering van studies
Studentenraad AUHL
  Jonas Op 't Eyndt 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Rechten Verandering van studies
Raad voor Studentenvoorzieningen (REC)
  Jonas Op 't Eyndt 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Rechten Verandering van studies
Studentenraad AUHL
  James Velghe 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Verandering van interesse en focus
Voorzitter (ad interim)
  Ralph Bisschops 1 Augustus 2018 – 16 Oktober 2018 Wetenschappen Functies van voorzitter zijn verdeelt, beslissing is genomen.
Eetcommissie
  Jordi Boulet 1 Augustus 2018 – 16 Oktober 2018 Mobiliteitswetenschappen Verandering van focus.
StuRa-lid
  Jordi Boulet 1 Augustus 2018 – 16 Oktober 2018 Mobiliteitswetenschappen Verandering van focus.
Bureau Onderwijsraad
  Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – 30 September 2018 Mobiliteitswetenschappen Hervorming OWR
Bureau Onderwijsraad
  Jasper Steegmans 1 Augustus 2018 – 30 September 2018 Wetenschappen Hervorming OWR
Faculteitscoördinator MOB
  Lennert Vromans 4 Oktober 2018 – 27 November 2018 Mobiliteitswetenschappen Verandering van focus
StuRa-lid
  James Velghe 1 Augustus 2018 – 27 November 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Einde van lidmaatschap bij StuRa
Tuchtcommissie Student
  James Velghe 1 Augustus 2018 – 27 November 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Einde van lidmaatschap bij StuRa
Communicatie Team
  Astrid Coene 4 Oktober 2018 – 27 November 2018 Rechten Verandering van focus
Medewerker
  Ralph Bisschops 1 Augustus 2018 – 12 December 2018 Wetenschappen Einde van lidmaatschap bij StuRa
Interfacultair Schoolbestuur voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
  Tim Vervoort 27 November 2018 – 12 Februari 2019 Mobiliteitswetenschappen Erasmus
Interne Schoolraad voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
  Tim Vervoort 27 November 2018 – 12 Februari 2019 Mobiliteitswetenschappen Erasmus
Eetcommissie
  Tim Vervoort 16 Oktober 2018 – 12 Februari 2019 Mobiliteitswetenschappen Erasmus

Leden per Faculteit

Architectuur en Kunst:

 • <open>
 • <open>
 • <open>
 • <open>
 • <open>

Bedrijfseconomische Wetenschappen:

 • Niek Schoenman (01/08/2018 - ...)
 • Lisa Colinet (01/08/2018 - ...)
 • Ine Neyens (gecoöpteerd) (18/09/2018 - ...)
 • Mikail Aras (gecoöpteerd) (04/10/2018 - ...)
 • Ahsan Chuhan (gecoöpteerd) (27/11/2018 - ...)
 • <open>

Geneeskunde en Levenswetenschappen:

 • Stijn Dilissen (01/08/2018 - ...)
 • <open>
 • <open>
 • <open>
 • <open>

Industriële Ingenieurswetenschappen:

 • Michiel Danasovsky (01/08/2018 - ...)
 • Rainier Hermans (gecoöpteerd) (01/08/2018 - ...)
 • Joren Vandeweyer (gecoöpteerd) (13/11/2018 - ...)
 • Pieter-Jan Buntinx (gecoöpteerd) (27/11/2018 - ...)
 • Toon Vekemans (gecoöpteerd) (12/02/2019 - ...)
 • <open>

Revalidatiewetenschappen:

 • Victorine Coopman (01/08/2018 - ...)
 • Laurens Vanderzande (01/08/2018 - ...)
 • <open>
 • <open>
 • <open>

Mobiliteitswetenschappen:

 • Len Van Ocken (01/08/2018 - ...)
 • Lennert Vromans (gecoöpteerd) (01/08/2018 - ...)
 • Tim Vervoort (gecoöpteerd) (16/10/2018 - ...)

Rechten:

 • Astrid Coene (01/08/2018 - ...)
 • Marie-Laure Dubois (01/08/2018 - ...)
 • An-Sofie Peeters (01/08/2018 - ...)
 • Daan Rykx (gecoöpteerd) (01/08/2017 - ...)
 • Sandy Habets (medewerker) (16/10/2018 - ...)
 • <open>

Wetenschappen:

 • Jasper Steegmans (01/08/2018 - ...)
 • Victor Smet (gecoöpteerd) (01/08/2017 - ...)
 • Ralph Bisschops (medewerker) (01/08/2017 - ...)
 • Cécile Ishan (gecoöpteerd) (04/10/2018 - ...)
 • <open>

Contacten voor doorgeven veranderingen

Bij wijzigingen aan bovenstaande lijst moeten deze worden doorgegeven aan de UHasselt of andere. Hier een oplijsting van de contactpersonen.
Functies binnen StuRa: Voorzitter StuRa <stura@uhasselt.be> en Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Faculteitsraden: Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Faculteitsraad ARK: Christel Heynickx
Faculteitsraad BEW: Cindy Vankerkom
Faculteitsraad GLW: Ilse Henkens
Faculteitsraad IIW: Machteld Schots
Faculteitsraad RKW: ?
Faculteitsraad REC: Lilianna Gruca
Faculteitsraad WET: Isabel Thys en Viviane Mebis
Interfacultair Schoolbestuur voor MOB: Kristel Hertogs
Interne Schoolbestuur voor MOB: Kristel Hertogs
Onderwijsraad: Natalie Lefevere
Raad voor Studentenvoorzieningen: Barbara Swennen en Elly Quanten
Verenigingsraad: Voorzitter StuRa <stura@uhasselt.be> en Verenigingscoördinator StuRa
Studentenraad AUHL: Stijn Janssen
VVS: Liesbeth Maene <info@vvs.ac>
Tuchtcommissie Student: Britt Loos en Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Eetcommissie: Barbara Swennen en Elly Quanten, .?.
Bibliotheekbeleidscommissie: Pieter Lernout
International council: Voorzitter StuRa <stura@uhasselt.be> en International coördinator StuRa
Studentenoverleg Industriële Ingenieurs: ? (Machteld Schots?)
Faculteitsraad Industriële Ingenieurs KULeuven: ?
Gezamenlijk Opleidingsbestuur faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen: Machteld Schots
Raad van Bestuur: Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Bestuurscollege: Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Sportraad/Overlegplatform: Katleen De Wit
Algemene Vergadering Sport Vlaanderen: Katleen De Wit
Praesesraad Diepenbeek: Voorzitter Praesesraad
Leden in StuRa: Wim Houben (toegang tot lokalen)
Communicatieverantwoordelijke: Koen Santermans, Johan Schoofs